Over de website

De Webmasters van TCGoutum: Bram Spannenburg en Jan Terpstra

2017. Een nieuwjaar is weer begonnen. Dit geldt ook voor de webmasters. Sinds de 2e update van onze website op 4 januari 2016 is deze in 2016 – 3350 keer bezocht. Ook dit jaar proberen we zoveel mogelijk info welke van belang is voor de leden en toekomstige leden te publiceren of bij te werken. Hierbij is het van belang dat deze informatie ook bij de webmasters terecht komt. We denken daarbij vooral aan foto’s en berichten van de diverse activiteiten.

Getracht is de informatie meer in blokken weer te geven. En een verschil te maken tussen berichten en activiteiten. Berichten van eenmalige gebeurtenissen. En activiteiten welke regelmatig terugkeren.
Wij staan open voor suggesties en ideeën, ten aanzien van de website.

Informatie van zowel tekst als foto’s is altijd welkom. Deze kunnen door ons dan worden geplaatst op onze site.

Voor het plaatsen van de informatie e-mailen naar: webmasters@tcgoutum.nl


“Nieuwe tijden, een nieuwe website en andere omgangsvormen”

Ook wij als tennisclub Goutum kunnen niet achterblijven bij de huidige technologische ontwikkelingen en daarom is op het toernooi ter ere van ons 6e lustrum onze website www.tcgoutum.nl gelanceerd.(2007)

Zoals voorheen de informatie in onze INFO alleen door onze leden te raadplegen was, zijn nu de verslagen met actiefoto’s van de activiteiten in principe door een ieder te lezen.
Wij, als bestuur, kunnen ons indenken dat niet iedereen voor de hele wereld zichtbaar wil zijn. Je kunt je bezwaren per e-mail of met een ouderwetse brief kenbaar maken bij het secretariaat.
Ondanks de constante aandacht, die wij aan deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie onvolledig, onjuist of inmiddels achterhaald is.

Wij vragen U daarvoor begrip. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verkeerde gegevens. Voor onvolkomenheden in de tekst of anderszins onterechte mededelingen. Hierover kan contact worden opgenomen met de webmasters.

Updated: 11 april 2017 — 08:31
TCGoutum © 2017 Frontier Theme