Over de website

De Webmasters van TCGoutum: Bram Spannenburg en Jan Terpstra

2018. Een nieuwjaar is weer begonnen.  Ook dit jaar proberen we zoveel mogelijk info welke van belang is voor de leden en toekomstige leden te publiceren of bij te werken. Hierbij is het van belang dat deze informatie ook bij de webmasters terecht komt.

Wij staan open voor suggesties en ideeën, ten aanzien van de website.

Informatie van zowel tekst als foto’s is altijd welkom. Deze kunnen dan worden geplaatst op de website.

Voor het plaatsen van de informatie e-mailen naar: webmasters@tcgoutum.nl


“Nieuwe tijden, een nieuwe website en andere omgangsvormen”

Ook wij als tennisclub Goutum kunnen niet achterblijven bij de huidige technologische ontwikkelingen en daarom is op het toernooi ter ere van ons 6e lustrum onze website www.tcgoutum.nl gelanceerd.(2007)

Zoals voorheen de informatie in onze INFO alleen door onze leden te raadplegen was, zijn nu de verslagen met actiefoto’s van de activiteiten in principe door een ieder te lezen.
Wij, als bestuur, kunnen ons indenken dat niet iedereen voor de hele wereld zichtbaar wil zijn. Je kunt je bezwaren per e-mail of met een ouderwetse brief kenbaar maken bij het secretariaat.
Ondanks de constante aandacht, die wij aan deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie onvolledig, onjuist of inmiddels achterhaald is.

Wij vragen U daarvoor begrip. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verkeerde gegevens. Voor onvolkomenheden in de tekst of anderszins onterechte mededelingen. Hierover kan contact worden opgenomen met de webmasters.

Updated: 19 augustus 2018 — 17:46
TCGoutum © 2019 Frontier Theme