Competitie informatie

KNLTB Competitiereglement & wedstrijdbulletin 

In het Competitiereglement staan alle regels met betrekking tot de organisatie en het spelen van competities. Het reglement regelt de inschrijving, organisatie en het verloop van competities. 

Ben je van mening dat een regel uit het reglement overtreden wordt, dan kan je dit melden bij de Verenigingscompetitieleider van onze vereniging. De VCL kan contact opnemen met de KNLTB en eventueel een verzoek doen tot het instellen van een onderzoek of een protest.

Het Competitiereglement bepaalt, dat een aantal zaken dat de competitie betreft, nader moet worden geregeld in het wedstrijdbulletin.

In het wedstrijdbulletin tref je een aantal belangrijke tips en aanwijzingen aan betreffende de competitie. Het is raadzaam deze tips en aanwijzingen nauwkeurig door te lezen, voordat de competitie begint. Je bent dan op de hoogte van alle voorwaarden die worden gesteld aan deelname.

Een aantal onderwerpen zijn uitgelicht op onze website, zie submenu onder 'Competitie info'.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Bestuur +31 6 12319773 / Trainingszaken +31 6 34447037

Address

Buorren 35
9084 BB Goutum