Competitiereglement

In het Competitiereglement  staan alle regels met betrekking tot de organisatie en het spelen van competities. Het reglement regelt de inschrijving, organisatie en het verloop van competities. 

Ben je van mening dat een regel uit het reglement overtreden wordt, dan kan je dit melden bij de Verenigingscompetitieleider van onze vereniging. De VCL kan contact opnemen met de KNLTB en eventueel een verzoek doen tot het instellen van een onderzoek of een protest.

Het Competitiereglement bepaalt, dat een aantal zaken dat de competitie betreft, nader moet worden geregeld in het wedstrijdbulletin.

Competitiereglement:
https://www.knltb.nl/media/fiyffx0f/knltb-competitiereglement-tennis.pdf?ts=638397939503130000

knltb-competitiereglement-tennis.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

Bestuur 058-7009772 / Trainingszaken +31 6 34447037

Tennisclub Goutum

Buorren 35
9084 BB Goutum

KVK-nummer

40000114